عروسان کور گز دهکده ای است در شمال خور که برای رسیدن به این دهکده باید بیش از 50 کیلومتر را در دل کویرو با عبور از جاده های خاکی که در بسیار از قسمتهای این جاده با اب برده گی ویا سیل زده گی جاده روبرو میشویم دستسرسی به عروسان کوره گز برای گردشگران تازه وارد کمی دشوار است وترجیحا استفاد از راهنمای محلی بد نیست چون در صورت گم شدن در این منطقه تا کیلومترها هیچ آبادی وروستای وجود ندارد واز همه مهمتر تلفن همراه نیز بلا استفاده است .

این روستای زیبا که به همت مردمان سخت کوش کویر آباد شده بزرگ از همت . قناعت و صبوری مردمان کویر است واقعا حیرت آور است در اعماق کویر جنگیدن مردمانی با گرماو خشکی بی آبی و هزاران مشکل دیگر ودر انتها پیروز شدن سبز کردن تکه ای از سرزمین پهناور ایران که نام کویر را برخود گرفته براستی که بایدآفرین گفت بر این مردمان کم ادعا ودریا دل گذشتگانی که برای معیشت خود دست از تلاش بر نداشته و همیشه بهرزق روزی حلال بوده اند در هر صورت این دهکده که در حال حاضر بیش از دو نفر سکنه دائمی ندارد جاذبه ای بسیار مهیج برای گردشگران داخلی وخارجی خواهد بود .

error: محتوای محافظت شده